Інфо запит:

факс: +3 (03472) 6 63 24

моб.тел.: +3 (050) 154 55 46

Новини ПАТ:

Нове! Річний звіт за 2017 рік

Повідомлення про інформацію
Протокол про підсумки голосування
Протокол про підсумки голосування по питанню №1 Порядку денного
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів
ПРОТОКОЛ про підсумки голосування на чергових Загальних зборах акціонерів
Річний звіт
Повідомлення про інформацію
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Річні загальні збори акціонерів
Повідомлення про інформацію
Повідомлення про інформацію
Повідомлення про інформацію
Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів - 6 квітня 2016 р.
Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів - 22 квітня 2015 р.
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
Річний звіт ПАТ за 2013 р.
Повідомлення про зміну посад
Повідомлення про виникнення особливої інформації
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
Річний звіт ПАТ за 2012 р.
Річні загальні збори акціонерів 2013 р.
Річний звіт ПАТ за 2011 р.
Річні загальні збори акціонерів 2012 р.

Документи, файли:

Опросний лист на розробку крана
Adobe Acrobat (для перегляду креслень)
Буклет підприємства
Презентація

Курс НБУ на сьогодні:

Курсы НБУ на сегодня

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента


Посада Директор
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Папідоха Юрій Васильович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СС 493458 27.02.1998 Калуський РВ УМВС
Рік народження** 1970
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 8
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Завод "Будмаш",начальник техвідділу
Опис У посадових осiб емiтента немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини

Посада Головний бухгалтер
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Бербець Людмила Василiвна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СС 767387 07.05.1999 Калуський РВ УМВС
Рік народження** 1973
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 14
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Завод"Будмаш",зам.гол.бухгалтера
Опис У посадових осіб емітента немє непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини

Посада Голова Ревiзiйної комiсiї
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Микитинський Iван Iванович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СС 380987 31.10.1997 Калуський РВ УМВС
Рік народження** 1953
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 18
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Завод"Будмаш",нач.енергомеханiчного вiддiлу
Опис У посадових осiб емiтента немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини

Посада Генеральний директор
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Хмарник Анатолій Володимирович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СС 710956 16.02.1999 Калуський МВ УМВС
Рік народження** 1955
Освіта** Вища
Стаж керівної роботи (років)** 25
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Завод"Будмаш",технічний директор
Опис У посадових осiб емiтента немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини

Посада Директор
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Барщевський Володимир Михайлович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СЕ 015094 26.09.2001 Калуський РВ УМВС
Рік народження** 1964
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 12
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Завод"Будмаш",нач.вiддiлу постачання
Опис У посадових осiб емiтента немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини

Посада Голова Наглядової Ради
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Макар Мирон Степанович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СС 656976 14.11.1998 Калуським МВ УМВС
Рік народження** 1943
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 39
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** генеральний директор Заводу Будмаш
Опис Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

_______________

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.