Інфо запит:

факс: +3 (03472) 6 63 24

моб.тел.: +3 (050) 154 55 46

Новини ПАТ:

Нове! Річний звіт за 2017 рік

Повідомлення про інформацію
Протокол про підсумки голосування
Протокол про підсумки голосування по питанню №1 Порядку денного
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів
ПРОТОКОЛ про підсумки голосування на чергових Загальних зборах акціонерів
Річний звіт
Повідомлення про інформацію
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Річні загальні збори акціонерів
Повідомлення про інформацію
Повідомлення про інформацію
Повідомлення про інформацію
Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів - 6 квітня 2016 р.
Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів - 22 квітня 2015 р.
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
Річний звіт ПАТ за 2013 р.
Повідомлення про зміну посад
Повідомлення про виникнення особливої інформації
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
Річний звіт ПАТ за 2012 р.
Річні загальні збори акціонерів 2013 р.
Річний звіт ПАТ за 2011 р.
Річні загальні збори акціонерів 2012 р.

Документи, файли:

Опросний лист на розробку крана
Adobe Acrobat (для перегляду креслень)
Буклет підприємства
Презентація

Курс НБУ на сьогодні:

Курсы НБУ на сегодня

Основні відомості про емітента

Основні відомості про емітента


Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента


Повне найменування ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАЛУСЬКИЙ ЗАВОД БУДIВЕЛЬНИХ МАШИН"
Скорочене найменування (за наявності) ПАТ "Калуський завод "Будмаш"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Поштовий індекс 77300
Область, район Івано-Франківська Івано-франківська
Населений пункт м. .КАЛУШ
Вулиця, будинок вул. Б.Хмельницького, 79

Інформація про державну реєстрацію емітента


Серія і номер свідоцтва ААБ №171901
Дата державної реєстрації 21.03.1994
Орган, що видав свідоцтво Калуська мiська рада народних депутатiв
Зареєстрований статутний капітал (грн.) 14454.25
Сплачений статутний капітал (грн.) 14454.25

Банки, що обслуговують емітента


Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті Акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль" у м. Києві
МФО банку 380805
Поточний рахунок 26008114565
 
Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті Акціонерне товариство "Ерсте Банк"
МФО банку 380009
Поточний рахунок 260033439

Основні види діяльності


28.22 [2010]Виробництво підіймального та вантажно-розвантажувального устатковання
25.11 [2010]Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій
25.61 [2010]Оброблення металів та нанесення покриття на метали