Інфо запит:

факс: +3 (03472) 6 63 24

моб.тел.: +3 (050) 154 55 46

Новини ПАТ:

Нове! Річний звіт за 2017 рік

Повідомлення про інформацію
Протокол про підсумки голосування
Протокол про підсумки голосування по питанню №1 Порядку денного
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів
ПРОТОКОЛ про підсумки голосування на чергових Загальних зборах акціонерів
Річний звіт
Повідомлення про інформацію
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Річні загальні збори акціонерів
Повідомлення про інформацію
Повідомлення про інформацію
Повідомлення про інформацію
Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів - 6 квітня 2016 р.
Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів - 22 квітня 2015 р.
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
Річний звіт ПАТ за 2013 р.
Повідомлення про зміну посад
Повідомлення про виникнення особливої інформації
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
Річний звіт ПАТ за 2012 р.
Річні загальні збори акціонерів 2013 р.
Річний звіт ПАТ за 2011 р.
Річні загальні збори акціонерів 2012 р.

Документи, файли:

Опросний лист на розробку крана
Adobe Acrobat (для перегляду креслень)
Буклет підприємства
Презентація

Курс НБУ на сьогодні:

Курсы НБУ на сегодня

Повідомлення про емітента

Повідомлення про виникнення особливої
інформації про емітента

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента
ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАЛУСЬКИЙ ЗАВОД БУДIВЕЛЬНИХ МАШИН"
1.2. Організаційно-правова форма емітента
Публічне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
01267876
1.4. Місцезнаходження емітента
77300 м. Калуш Б.Хмельницького, 79
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента
0347223073 0347223074
1.6. Електронна поштова адреса емітента
bydmash-kalysh@ukr.net
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації emitent.stockmarket.gov.ua
1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II або інформація про іпотечні цінні папери відповідного до вимог розділу III цього Положення.
Зміна власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

2. Текст повідомлення
Згідно повідомлення зберігача цінних паперів ТОВ "Західний реєстр" вих № 60\13 від 21.10.2013 року отриманого емітентом 24.10.2013 року стало відомо про зміни власників іменних цінних паперів публічного акціонерного товариства "Калуський завод будівельних машин" (ЄДРПОУ 01267876), яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій емітента, а саме:
Пакет акцій фізичної особи збільшився на149 голосуючих акцій ПАТ "Калуський завод "Будмаш"(0,2577% голосуючих акцій) і становить 9162 голосуючих акцій (15,8466% голосуючих акцій).
Пакет акцій фізичної особи збільшився на149 голосуючих акцій ПАТ "Калуський завод "Будмаш"(0,2577% голосуючих акцій) і становить 9019 голосуючих акцій (15,5992% голосуючих акцій).

3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
3.2.