Інфо запит:

факс: +3 (03472) 6 63 24

моб.тел.: +3 (050) 154 55 46

Новини ПАТ:

Нове! Річний звіт за 2017 рік

Повідомлення про інформацію
Протокол про підсумки голосування
Протокол про підсумки голосування по питанню №1 Порядку денного
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів
ПРОТОКОЛ про підсумки голосування на чергових Загальних зборах акціонерів
Річний звіт
Повідомлення про інформацію
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Річні загальні збори акціонерів
Повідомлення про інформацію
Повідомлення про інформацію
Повідомлення про інформацію
Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів - 6 квітня 2016 р.
Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів - 22 квітня 2015 р.
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
Річний звіт ПАТ за 2013 р.
Повідомлення про зміну посад
Повідомлення про виникнення особливої інформації
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
Річний звіт ПАТ за 2012 р.
Річні загальні збори акціонерів 2013 р.
Річний звіт ПАТ за 2011 р.
Річні загальні збори акціонерів 2012 р.

Документи, файли:

Опросний лист на розробку крана
Adobe Acrobat (для перегляду креслень)
Буклет підприємства
Презентація

Курс НБУ на сьогодні:

Курсы НБУ на сегодня

ПРОТОКОЛ про голосування на Загальних Зборах

Приватне акціонерне товариство - Акціонерна страхова компанія "Скарбниця"

 

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування на чергових Загальних зборах акціонерів

Публічного акціонерного товариства

«Калуський завод будівельних машин»

(надалі – Товариство)

м. Калуш 29 березня 2017 року

Лічильна комісія у складі

Голова Лічильної комісії - Плаксій І.О..

Член Лічильної комісії (секретар)— Носан А.Б.

Член Лічильної комісії — Худобʼяк І.Б.

Лічильна комісія провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників (з питань 2-14 Порядку денного чергових Загальних зборів), які прибули на чергові Загальні збори акціонерів Товариства, що проходили 29 березня 2017 року за адресою: Івано-Франківська обл., м. Калуш, вул. Б.Хмельницького,79/

Час відкриття чергових Загальних зборів акціонерів: 14 год. 00 хв.

Час закриття чергових Загальних зборів акціонерів: 16 год. 00 хв.

Час початку підрахунку голосів: 14 год. 30 хв.

Кількість голосуючих акцій (голосів), якими володіють особи, що зареєструвалися для участі у чергових Загальних зборах акціонерів 37735 (тридцять сім тисяч сімсот тридцять п’ять) голосів.

Відповідно до ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства кворум для проведення зборів досягнуто (на зборах присутні акціонери, які сукупно є власниками 95,14 % голосуючих акцій), збори є правомочними приймати рішення з питань порядку денного.

Перелік питань, рішення з яких прийняті Загальними зборами акціонерів:

 

2. Прийняття рішення по розгляду звіту Наглядової ради за 2016 рік.
3. Прийняття рішення по розгляду звіту Дирекції за 2016 рік.
4. Прийняття рішення по розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії за 2016 рік.
5. Затвердження річного фінансового звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
6. Про розподіл прибутку (збитку) Товариства за 2016 рік

7. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

8. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства з Публічного на Приватне акціонерне товариство «Калуський завод будівельних машин» .

9. Про прийняття нової редакції Статуту Товариства.

10. Про визначення уповноваженої особи для підписання нової редакції Статуту та здійснення державної реєстрації змін.

11. Про затвердження внутрішніх положень Товариства .
12. Про припинення повноважень Наглядової ради, Ревізійної комісії та Дирекції.
13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

14. Обрання членів Ревізійної комісії.

Результати голосування по питаннях порядку денного:

2-ге питання порядку денного:

Прийняття рішення по розгляду звіту Наглядової ради за 2016 рік.

До бюлетенів для голосування внесено рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2016 рік.

Голоси розподілилися таким чином:

ЗА

37735 (тридцять сім тисяч сімсот тридцять п’ять) голосів

ПРОТИ

0 (нуль) голосів

Утримався

0 (нуль) голосів

НЕ ГОЛОСУВАЛИ

0 (нуль) голосів

 

За результатами підрахунку голосів прийняли рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2016 рік.

3-е питання порядку денного:

Прийняття рішення по розгляду звіту Дирекції за 2016 рік.

До бюлетенів для голосування внесено рішення:

Затвердити звіт дирекції за 2016 рік.

Голоси розподілилися таким чином:

ЗА

37735 (тридцять сім тисяч сімсот тридцять п’ять) голосів

ПРОТИ

0 (нуль) голосів

Утримався

0 (нуль) голосів

НЕ ГОЛОСУВАЛИ

0 (нуль) голосів

 

За результатами підрахунку голосів прийняли рішення:

Затвердити звіт дирекції за 2016 рік.

4-те питання порядку денного:

.Прийняття рішення по розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії за 2016 рік.

 

До бюлетенів для голосування внесено рішення:

Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2016 рік.

Голоси розподілилися таким чином:

 

ЗА

37735 (тридцять сім тисяч сімсот тридцять п’ять) голосів

ПРОТИ

0 (нуль) голосів

Утримався

0 (нуль) голосів

НЕ ГОЛОСУВАЛИ

0 (нуль) голосів

 

За результатами підрахунку голосів прийняли рішення:

Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2016 рік.

 

5-те питання порядку денного:

Затвердження річного фінансового звіту та балансу Товариства за 2016 рік.

До бюлетенів для голосування внесено рішення:

Затверити річний фінансовий звіт та баланс Товариства за 2016 рік.

 

Голоси розподілилися таким чином:

ЗА

37735 (тридцять сім тисяч сімсот тридцять п’ять) голосів

ПРОТИ

0 (нуль) голосів

Утримався

0 (нуль) голосів

НЕ ГОЛОСУВАЛИ

0 (нуль) голосів

 

За результатами підрахунку голосів прийняли рішення:

Затверити річний фінансовий звіт та баланс Товариства за 2016 рік.

6-те питання порядку денного:

Про розподіл прибутку (збитку) Товариства за 2016 рік

 

До бюлетенів для голосування внесено рішення:

Збиток покрити за рахунок нерозподіленого прибутку, дивіденди не нараховувати.

Голоси розподілилися таким чином:

 

ЗА

37735 (тридцять сім тисяч сімсот тридцять п’ять) голосів

ПРОТИ

0 (нуль) голосів

Утримався

0 (нуль) голосів

НЕ ГОЛОСУВАЛИ

0 (нуль) голосів

 

За результатами підрахунку голосів прийняли рішення:

Збиток покрити за рахунок нерозподіленого прибутку, дивіденди не нараховувати.

7-ме питання порядку денного:

Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

 

До бюлетенів для голосування внесено рішення:

Надати згоду на вчинення значних правочинів Генеральному директору до наступних річних Загальних зборів акціонерів на поставку продукції до 15 млн. грн. на закупівлю матеріалів та комплектуючих до 10 млн. грн.

Голоси розподілилися таким чином:

 

ЗА

37735 (тридцять сім тисяч сімсот тридцять п’ять) голосів

ПРОТИ

0 (нуль) голосів

Утримався

0 (нуль) голосів

НЕ ГОЛОСУВАЛИ

0 (нуль) голосів

 

За результатами підрахунку голосів прийняли рішення:

Надати згоду на вчинення значних правочинів Генеральному директору до наступних річних Загальних зборів акціонерів на поставку продукції до 15 млн. грн. на закупівлю матеріалів та комплектуючих до 10 млн. грн.

8-ме питання порядку денного:

Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства з Публічного на Приватне акціонерне товариство «Калуський завод будівельних машин».

 

До бюлетенів для голосування внесено рішення:

Прийняти рішення про зміну типу та найменування Товариства з Публічного на Приватне акціонерне товариство «Калуський завод будівельних машин».

Голоси розподілилися таким чином:

 

ЗА

37735 (тридцять сім тисяч сімсот тридцять п’ять) голосів

ПРОТИ

0 (нуль) голосів

Утримався

0 (нуль) голосів

НЕ ГОЛОСУВАЛИ

0 (нуль) голосів

 

За результатами підрахунку голосів прийняли рішення:

Прийняти рішення про зміну типу та найменування Товариства з Публічного на Приватне акціонерне товариство «Калуський завод будівельних машин».

9-те питання порядку денного:

Про прийняття нової редакції Статуту Товариства.

 

До бюлетенів для голосування внесено рішення:

Затвердити нову редакцію Статуту (Додаток 1)

Голоси розподілилися таким чином:

 

ЗА

37735 (тридцять сім тисяч сімсот тридцять п’ять) голосів

ПРОТИ

0 (нуль) голосів

Утримався

0 (нуль) голосів

НЕ ГОЛОСУВАЛИ

0 (нуль) голосів

 

За результатами підрахунку голосів прийняли рішення:

Затвердити нову редакцію Статуту (Додаток 1)

10-те питання порядку денного:

Про визначення уповноваженої особи для підписання нової редакції Статуту та здійснення державної реєстрації змін.

 

До бюлетенів для голосування внесено рішення:

Уповноважити Генерального директора Товариства Хмарника А.В. підписати від імені учасників Товариства та провести державну реєстрацію нової редакції статуту Товариства.

 

Голоси розподілилися таким чином:

 

ЗА

37735 (тридцять сім тисяч сімсот тридцять п’ять) голосів

ПРОТИ

0 (нуль) голосів

Утримався

0 (нуль) голосів

НЕ ГОЛОСУВАЛИ

0 (нуль) голосів

 

За результатами підрахунку голосів прийняли рішення:

Уповноважити Генерального директора Товариства Хмарника А.В. підписати від імені учасників Товариства та провести державну реєстрацію нової редакції статуту Товариства.

 

11-те питання порядку денного:

Про затвердження внутрішніх положень Товариства.

 

До бюлетенів для голосування внесено рішення:

Затвердити внутрішні положення Товариства, а саме:

Положення про Загальні збори Товариства (Додаток 2);

Положення про Наглядову раду Товариства (Додаток 3);

Положення про Дирекцію Товариства (Додаток 4);

Положення про Ревізійну комісію Товариства (Додаток 5).

Голоси розподілилися таким чином:

 

ЗА

37735 (тридцять сім тисяч сімсот тридцять п’ять) голосів

ПРОТИ

0 (нуль) голосів

Утримався

0 (нуль) голосів

НЕ ГОЛОСУВАЛИ

0 (нуль) голосів

 

За результатами підрахунку голосів прийняли рішення:

Затвердити внутрішні положення Товариства, а саме:

Положення про Загальні збори Товариства (Додаток 2);

Положення про Наглядову раду Товариства (Додаток 3);

Положення про Дирекцію Товариства (Додаток 4);

Положення про Ревізійну комісію Товариства (Додаток 5).

12-те питання порядку денного:

Про припинення повноважень Наглядової ради, Ревізійної комісії та Дирекції.

До бюлетенів для голосування внесено рішення:

Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради, Ревізійної комісії та Дирекції.

Голоси розподілилися таким чином:

 

ЗА

37735 (тридцять сім тисяч сімсот тридцять п’ять) голосів

ПРОТИ

0 (нуль) голосів

Утримався

0 (нуль) голосів

НЕ ГОЛОСУВАЛИ

0 (нуль) голосів

 

За результатами підрахунку голосів прийняли рішення:

Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради, Ревізійної комісії та Дирекції.

 

13-те питання порядку денного:

Обрання членів Наглядової ради Товариства.

 

До бюлетенів для голосування внесено рішення:

Обрати до складу Наглядової ради Товариства : Макара М.С., Мудру В.Ю., Дзундзу Д.П.

Голоси розподілилися таким чином:

По 13 питанню використовувалися Бюлетені для кумулятивного голосування.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

№№ п/п

П.І.Б. кандидатів

Кількість голосів, які приймали участь в голосуванні

Варіанти голосування

ЗА

ПРОТИ

 

УТРИМАВСЯ

 

1

Член Наглядової Ради Макар М.С.

37672

37672

0

0

2

Член Наглядової Ради Мудра В.Ю.

37672

37273

0

399

3

Член Наглядової Ради Дзундза Д.П.

37861

37861

0

0

 

 

За результатами підрахунку голосів прийняли рішення:

Обрати до складу Наглядової ради Товариства : Макара М.С., Мудру В.Ю., Дзундзу Д.П.

14-те питання порядку денного:

Обрання членів Ревізійної комісії.

 

До бюлетенів для голосування внесено рішення:

Обрати до складу Ревізійної комісії Товариства : Гаврилюк Н.В., Котиса О.М., Андрійчина М.Т.

Голоси розподілилися таким чином:

№№ п/п

П.І.Б. кандидатів

Кількість голосів, які приймали участь в голосуванні

Варіанти голосування

ЗА

ПРОТИ

 

УТРИМАВСЯ

 

1

Член Ревізійної комісії Гаврилюк Н.В

37609

37546

0

63

2

Член Ревізійної комісії Котис О.М.

37609

37609

0

0

3

Член Ревізійної комісії Андрійчин М.Т.

37987

37987

0

0

 

За результатами підрахунку голосів прийняли рішення:

Обрати до складу Ревізійної комісії Товариства : Гаврилюк Н.В., Котиса О.М., Андрійчина М.Т.

 

Письмових скарг та заяв щодо процедури підрахунку голосів не отримано.

 

 

Підписи:

Голова Лічильної комісії: ______________ Плаксій І.О..

 

Секретар Лічильної комісії _______________ Носан А.Б.

 

 

 

Генеральний директор

ПАТ «Калуський завод «Будмаш» Хмарник А.В.

 

 

МП